Integritetspolicy

Riverstream AB, org.nr 559289-4116 (”surdegsbutiken.se, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på surdegsbutiken.se. Vi strävar efter transparens i vår hantering av besökares och kunders personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy. Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi eventuellt delar med oss av uppgifterna. surdegsbutiken.se är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

surdegsbutiken.se kan ändra eller uppdatera denna policy när det behövs. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på surdegsbutiken.se

Du har rätt att när som helst begära ut de personuppgifter som behandlas om dig, att få eventuella felaktiga uppgifter rättade och att vi skall sluta behandla dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss i sådana fall.

surdegsbutiken.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är surdegsbutiken.se’s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information surdegsbutiken.se samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Riverstream AB, 559289-4116, Stockholm, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter? Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som surdegsbutiken.se behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom surdegsbutiken.se’s koncern samt surdegsbutiken.se’s samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. surdegsbutiken.se iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

surdegsbutiken.se använder Googles och Facebooks annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Cookies (kakor)
För att få den här webbplatsen att fungera så bra som möjligt skickar vi ibland små filer till din webbläsare. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”.

Vad är kakor?
Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen och dessa gör att webbplatsen kan känna igen den. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Hur använder vi kakorna?
På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval). Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett. Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt. På de tjänster och applikationer som erbjuds av tredje part på Språkbruks webbplats (t.ex. Google, Youtube, Facebook och Twitter) kan den aktuella tredje partens användnings- och övriga villkor tillämpas. Detta gäller också knappar och funktioner som förenklar delning av innehållet.

Hur du kan kontrollera kakorna?
Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.